top of page

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Missió

Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o del desenvolupament i les seves famílies, considerant principalment i individualment la consecució de la seva felicitat, proporcionant recursos eficaços i suports personalitzats amb la garantia de l'exercici dels seus drets i el compliment dels deures.

Visió

Ser una associació on totes les activitats i serveis que es promouen estiguin centrats en la persona. Que faciliti i impulsi l'autodeterminació de les persones amb discapacitat; que es prepari perquè cadascuna disposi del seu projecte personal al llarg del seu cicle vital; que estigui oberta al canvi i funcioni amb solidaritat i ètica.

Valors

SOLIDARITAT

tots actuem en comú per aportar solucions i respondre necessitats a la globalitat del col·lectiu.

JUSTÍCIA I DIGNITAT :

la nostra associació ha d'exigir drets i reivindicar determinades actituds socials que de vegades poden implicar discriminació positiva.

TRANSPARÈNCIA :

honradesa en les diferents gestions i els nostres comportaments.

INCLUSIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ :

la nostra realitat està immersa en una realitat més àmplia en què busquem compromís i col·laboració pública. Ens importa i ens mou el que passa a altres associacions.

ORIENTACIÓ AL CLIENT : treballem per i per a les persones amb discapacitat i les seves famílies.

UNIVERSALITAT :

ens interessa tot el que passa a totes les persones que formen part del col·lectiu per al qual treballem.

LIDERATGE COMPARTIT I PARTICIPACIÓ :

tots tenim alguna cosa a aportar, tots som partícips del nostre projecte comú pel qual dia a dia treballem .

QUALIFICACIÓ I INNOVACIÓ :

som capaços d'estimular nous comportaments socials, encoratjar noves tècniques i propiciar un millor i més just desenvolupament social.

EFICIÈNCIA :

obtenim objectius i metes programades mitjançant la utilització òptima dels recursos disponibles.

AJUDA MÚTUA:

el nostre equip humà compta amb el suport de cadascun dels professionals que formen lassociació.

INDEPENDÈNCIA :

som independents respecte als grups polítics i econòmics, i defensem els drets de les persones amb discapacitat o del desenvolupament per mitjans pacífics i evitant qualsevol altre tipus d'interès que no sigui el de les mateixes persones o el de les seves famílies.

Lenguaje de señas
recepcionista de oficina
Accessibility_1 silla de ruedas
Chocar los cinco
Recurso 1transparente.png
bottom of page